عشق یخ زده
عاشقانه
پنج‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1384
دختر پاک....
دختر پاک نسیمی که هماغوشم بود
در دل دشت گریخت
برگهایی که مرا برگ امیدی بودند دانه دانه همه ریخت

* * *

Don't
walk in front of me,
I may not follow.
Don't walk
behind me,
I may not lead.
Walk beside me
and
be my friend.

جلوی من قدم بر ندار،

شاید نتونم دنبالت بیام.

پشت سرم راه نرو،

شاید نتوانم رهرو خوبی برای تو باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش.


عناوین آخرین یادداشت ها


آگهی انجمن بهترین وبلاگ

انجمن آگهی بهترین کد قالب وبلاگ

افزایش امتیاز وبلاگ

جایزه ویژه : تبدیل وبلاگ به سایت
وبلاگSponsered By :

قالب کد وبلاگ قالب وبلاگ


معرفی وب سایت های جالب